TÜRK EĞİTİM REFORMUNDA BİR İSİM: MEHMET TAHİR MÜNİF PAŞA

0
478

Betül Batır

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

Bilimin ve aklın önemini kavramış, bunları yaşamın temel esası saymış pozitivist aydınlarımızdan Mehmet Tahir Münif Paşa, ilerlemede tek şartın medenileşmek olduğunu savunmuştur.

Medenileşmek Münif Paşa’ya göre şöyle tanımlanmıştır:

“Teknoloji, fen, eğitim kısacası bilimdeki ilerlemeleriyle batı, medeniyetin kay­nağıdır. Bu sebeple batı örnek alınmalı ve batıya benzer yenilikler yapılmalıdır. Öncelikle, yapılacak bu yeniliklerin kalıcılığı da halkın eği­tilmesi ile yani fikir terbiyesi ile sağlanmalıdır.”

Münif Paşa, düşüncelerinin özünde yatan bu fikirleriyle toplumun eğitilmesi konusunda oldukça faydalı işler yapmış ve ileriye dönük önemli ilklere imzasını atmıştır. Makalemizde, Münif Paşa’nın eserlerinden biri olan “Cemİyet-i İlmiye-i Osmaniye ‘”nin kuruluşuyla, bu cemiyetin yayını olan “Mecmûa-i Fünûn”‘da ki yazılarına değinilmiştir. Böylece hem Paşa’nın hayatı, hem de, eğitim alanında yapılmaya çalışılan yenilik­lerin yaşandığı ve Türk aydınlanma tarihi açısından önemli olan bu dönemin, tablosu çizilmeye çalışılmıştır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TÜRK EĞİTİM REFORMUNDA BİR İSİM: MEHMET TAHİR MÜNİFPAŞA

Leave a reply