TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ GELENEĞİNE TOPLU BAKIŞ

0
238

Türklerin dünya medeniyetine bahşettiği önemli geleneklerden birisi olan Nevruz, Türk soyunun yaşadığı her yerde, özünü kaybetmeden, yerel kültür motifleri ile renklenerek varlığını devam ettirmekte, önemli günlerden biri,
hatta yılbaşı olarak kutlanmaktadır. Gece ile gündüzün eşit olduğu 21 Mart günü, yani Nevruz, her bir Türk boyu arasında yerel kültür değerlerinden de etkilenerek zengin anlamlar kazanmıştır. Bazı Türk topluluğunda bahara giriş bayramı olarak kutlanır, bazılarında, bütün varlıklar için uyanış ve yaratılış günüdür. Bazılarında, yeryüzüne iyiliğin geldiği gündür, bazılarında, tabiatın kıştan çıkarak bolluk ve berekete kavuşmasını simgeler. Bazılarında ise tabiatın yokluktan, kıştan uykudan çıkıp, var oluşa canlanışa doğa ile bütünleşmeye açılmasıdır. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan gibi bağımsız Türk Devletlerinde kutlandığı gibi, henüz bağımsızlığını kazanamamış, İran Türkleri, Uygur (Doğu Türkistan) Türkleri, Altay, Hakas, Karaçay-Malkar, Kırım, Gagauz, Nogay Türkleri arasında da bütün canlılığı ile yaşatılmaktadır. Her biri bir değişik coğrafyada yaşayan bu Türk boyları, öz millî, tarihî, coğrafî, gelenek, âdet ve anane zenginliklerini bu bayrama katmışlardır. Türk soyunun kültür hafızasında yüksek seviyede hüsnü kabul gören Nevruz tutkusu hiçbir dönemde hiçbir güç tarafından engellenememiştir. Sovyet rejiminin o kanlı ve baskıcı döneminde bile Türk insanı Nevruz geleneğinden mahrum bırakılamamıştır. Nevruz her zaman birbirinden ayrı düşürülmüş Türk boyları arasında köklü bir iletişim unsuru olmuştur. Nevruz, genel olarak Türklerde, tabiat bayramı, yılbaşı günü olarak kutlanır. Bununla birlikte eski inançlardan kaynaklanan birtakım kültler, hatta
ilginç itikatlar da Nevruzun renkleri arasında yer almıştır. Diğer yandan Nevruz, Türk insanının, suyu, ateşi, toprağı, havayı ve bunca nimeti veren yaratana karşı teşekkürünün bir ifadesidir. Nevruz’a mahallî, politik renk vermek yanlıştır. Türk milleti için önem taşıyan bu kıymetli geleneğimizi korumalıyız, geliştirmeliyiz ve bütün incelikleriyle yaşatmalıyız.

Tamamını okumak için: TÜRK DÜNYASINDA NEVRUZ GELENEĞİNE TOPLU BAKIŞ.pdf

Avatar

Leave a reply