Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

0
5739

BÜYÜK TÜRK DEVLETLERİ

Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır – M.S. 48

Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496

Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları – 577

Birinci Göktrük İmpararorluğu/552-582

Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630

Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630

İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744

Uygur İmparatorluğu/744-840

Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır – 805

Hazar İmparatorluğu/7. asır – 965

Karahanlılar Devleti/840-1042

Gazneliler Devleti/962-1187

Büyük Selçuklu Devleti/1038-1194

Harezmşahlar Devleti/1097-1231

Osmanlı Devleti/1299-1922

Timurlular Devleti/1370-1506

Bâbürlüler (Gürgâniyye) Devleti/1526-1858

DEVLETLER

Kuzey Hun Devleti/48-156

Güney Hun Devleti/48-216

Birinci Chao Hun Devleti/304-329

İkinci Chao Hun Devleti/328-352

Hsia Hun Devleti/407-431

Kuzey Liang Hun Devleti/401-439

Lov-lan Hun Devleti/442-460

Tabgaç Devleti/386-557

Doğu Tabgaç Devleti/534-557

Batı Tabgaç Devleti/534-557

Doğu Türkistan Uygur Devleti/911-1368

Liang Şa-t’o Türk Devleti/907-923

Tana Şa-t’o Türk Devleti/923-936

Tsin Şa-t’o Türk Devleti/937-946

Kan-çou Uygur Devleti/905-1226

Türgiş Devleti/717-766

Karluk Devleti/766-1215

Kırgız Devleti/840-1207

Sabar Devleti/5. asır – 7. asır arası

Dokuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu

Otuz Oğuz Devleti/5. asır sonu – 6. asır sonu

Basar-Alan Türk Devleti/1380-?

Doğu Karahanlı Devleti/1042-1211

Batı Karahanlı Devleti/1042-1212

Fergana Karahanlı Devleti/1042-1212

Oğuz-Yabgu Devleti/10. asrın ilk yarısı – 1000

Suriye Selçuklu Devleti/1092-1117

Kirman Selçuklu Devleti/1092-1307

Türkiye Selçuklu Devleti/1092-1307

Irak Selçuklu Devleti/1157-1194

Eyyubîler Devleti/1171-1348

Delhi Türk Sultanlığı/1206-1413

Mısır Memlûk Devleti/1250-1517

Karakoyunlu Devleti/1380-1469

Akkoyunlu Devleti/1350-1502

BEYLİKLER

Tulûnlular/868-905

İhşidîler/935-969

İzmir Beyliği/1081-1098

Dilmaçoğulları Beyliği/1085-1192

Danişmendli Beyliği/1092-1178

Saltuklu Beyliği/1092-1202

Ahlatşahlar Beyliği/1100-1207

Artuklu Beyliği/1102-1408

İnaloğulları Beyliği/1098-1183

Mengüçlü Beyliği/1072-1277

Erbil Beyliği/1146-1232

Çobanoğulları Beyliği/1227-1309

Karamanoğulları Beyliği/1256-1483

İnançoğulları Beyliği/1261-1368

Sâhib Atâoğulları Beyliği/1275-1342

Pervâneoğulları Beyliği/1277-1322

Menteşeoğulları Beyliği/1280-1424

Candaroğulları Beyliği/1299-1462

Karesioğulları Beyliği/1297-1360

Germiyanoğulları Beyliği/1300-1423

Hamidoğulları Beyliği/1301-1423

Saruhanoğulları Beyliği/1302-1410

Aydınoğulları Beyliği/1308-1426

Tekeoğulları Beyliği/1321-1390

Eretna Beyliği/1335-1381

Dulkadıroğulları Beyliği/1339-1521

Ramazanoğulları Beyliği/1325-1608

Doburca Türk Beyliği/1354-1417

Kadı Burhaneddin Ahmed Devleti/1381-1398

Eşrefoğulları Beyliği/13. asır ortaları – 1326

Berçemeoğulları Beyliği/12. asır

Yarluklular Beyliği/12. asır

ATABEYLİKLER

Böriler/1117-1154

Zengîler/1127-1259

İl-Denizliler/1146-1225

Salgurlular/1147-1284

HANLIKLAR

Büyük Bulgarya Hanlığı/630-665

İtil (Volga) Bulgar Hanlığı/665-1391

Tuna Bulgar Hanlığı/981-864

Peçenek Hanlığı/860-1091

Uz Hanlığı/860-1068

Kuman-Kıpçak Hanlığı/9. asır – 13. asır

Özbek Hanlığı/1428-1599

Kazak Hanlığı/1465-1847

Kazan Hanlığı/1437-1552

Kırım Hanlığı/1440-1475

Kasım Hanlığı/1445-1552

Astrahan Hanlığı/1466-1554

Hive Hanlığı/1512-1920

Sibir Hanlığı/1556-1600

Buhara Hanlığı/1599-1785

Kaşgar-Tufan Hanlığı/15. asır başları – 1877

Hokand Hanlığı/1710-1876

Türkmenistan Hanlığı/1860-1885

CUMHURİYETLER

Âzebaycan Cumhuriyeti/1918-1920

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-I/31 Ağustos 1913

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-II/1915-1917

Batı Trakya Türk Cumhuriyeti-III/1920-1923

Türkiye Cumhuriyeti/1923-…

Hatay Cumhuriyeti/1938-1939

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti/1983-…

Âzerbaycan Cumhuriyeti/1991-…

Kazakistan Cumhuriyeti/1991-…

Kırgızistan Cumhuriyeti/1991-…

Tacikistan Cumhuriyeti/1991-…

Özbekistan Cumhuriyeti/1991-…

Türkmenistan Cumhuriyeti/1991-…

Avatar

Leave a reply