Çu (Chou, Cov) Devleti M.Ö. 1050 – 249

Asya Avar Devleti 216– 552

Chao Hun Devleti 304-352

Tabgaç Devleti 386 – 557(Batı 534-557) (Doğu 534-557)

Kuzey Liang Hun Devleti 401– 439

Hsia Hun Devleti 407– 431

Lov-lan Hun Devleti 442– 460

Dokuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu

Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu

Onogur Devleti 395– 466

Şul (Çöl) Türkleri Devleti ? – 716

Toharistan Türk Yabguluğu 658-759

Tigin-Şah Devleti (Türk-şahi)

On-Ok’lar,Türgiş,Türkeş Devleti 699 – 766

Karluk Devleti 766 – 1215(Üç Oğuz-Üç Boy)

Kimekler Devleti 7yy-11yy

Kırgız Devleti 840 – 1207

Tolunğulları 868 – 905

Sâcoğulları (Sâcîler) 885-927

Macarlar Devleti 896– 955 (Arpad Khan:896-1301)

Sarı (Kan-Chou,Kansu) Uygur Devleti 905 – 1226

Şa-t’o Türk Devleti 907 – 946

Turfan (Kao-Chang) Uygur Devleti 911 – 1368

Oğuz Yabgu Devleti ? – 1040

Akşitler 935-969

Suriye Selçuklu Devleti 1092 – 1117

Kirman Selçuklu Devleti 1092 – 1187

Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti 1092 – 1307

Irak Selçuklu Devleti 1157 – 1194

Eyyubiler Devleti 1171 – 1348

Kutbiler Devleti 1191-1211

Delhi Türk Sultanlığı 1206 – 1414

Çağatay Devleti 1227 – 1370

Mısır Türk Sultanlığı (Memlük-Kölemenler) Devleti 1250 – 1517

İlhanlılar 1256 – 1336

Basaraba Türk Devleti 1330 – 1360

Celayirliler 1340-1432

Akkoyunlu Devleti 1350 – 1507

Karakoyunlu Devleti 1380 – 1469

Behmenîler Devleti 1358-1527

Ludîler Devleti 1451-1526

Adilşahlar 1490-1686

Beridşahlar 1492-1619

Haydarâbad Nizamlığı 1724-1956