TÜRK ÇOCUKLARINDA KABİLİYET, HER MİLLETİNKİNDEN ÜSTÜNDÜR

0
363

M. Kemal ATATÜRK

Türk çocuklarında kabiliyet, her milletinkinden üstündür. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkça, büsbütün Türk çocukları kendileri için lâzım gelen hamle kaynağını o tarihte bulabileceklerdir. Bu tarihten Türk çocukları bağımsızlık fikrini kazanacaklar, o büyük başarıları düşünecekler, harikalar yaratan adamları öğrenecekler, kendilerinin aynı kandan olduklarını düşünecekler ve bu kabiliyetle kimseye boyun eğmeyeceklerdir.

ŞEMSETTİN GÜNALTAY, 1951 OLAĞANÜSTÜ TÜRK DİL KURULTAYI, S. 33

Avatar

Leave a reply