TÜRK ÇOCUĞUNA YENİ YILDA GERÇEK KAHRAMANINI ÖĞRETELİM! “AYAZ ATA”

0
5628

[![Ayaz Ata 2]()]()

Hristiyanların kendi içinde çelişkiler taşıyan “Noel Baba” figüründen binlerce yıl önce Türk Mitolojisinde var olan soğuk tanrımız “Ayaz Ata” ay ışığından yaratılmıştır. Mitolojik atamız “Ayas Han” ve “Ak Ayas” olarak da tanınır. Türk Astrolojisinde “Ayaz Ata”; Ülker burcunda yer alan altı yıldızın, göklerin altı deliğinde yer alır; soğuk tanrımız oradan soğuk hava üfleyerek kışı başlatır. Günümüzde Gaziantep Çepnileri’nin Ülker burcuna ve “Ayaz Ata”ya saygı göstermek ve kışı karşılamak için, kesilen kurbanlarının, çocukların kıyafetlerinin, evlerin kapılarının, meyve ağaçlarının dallarının kavuniçi bir renk ile bir parça boyadığı bilinmektedir.

“Ayaz” kavramı günümüzde hala açık havada görülen soğuklar için insanlarımız arasında kullanılarak yaşamaktadır. Bu kelime etimolojik olarak incelendiğinde Türk tarihinin en eski devirlerinden beri kullanıldığı görülür. Bu durum ile “Ayaz Ata”nın çok eski bir mitolojik karakterimiz olduğu kanıtlanmaktadır. “Ayaz Ata” birçok Türk topluluğunda kışın soğuklarında kimsesizlere, fakirlere yardım eden kutsal bir semboldür. Bu konuda Prof. Dr. Nurullah Çetin’e kulak verelim.

“Hristiyanlar’ın ‘Noel Babası’na karşı Türk’ün Ayaz Ata’sı vardır. Eski Türkler’de Soğuk Hanı olarak bilinen Ayaz Ata’mız, efsaneye göre kışın soğuk havalarda ortaya çıkan ve aç, fakir, kimsesiz garibanlara yardım eden bir evliyadır. Ayaz kelimesi tüm Türk coğrafyasında yakıcı soğuk anlamına gelir. Ay Tanrısı’nın, soğuk havaya karşı Türkler’i koruması için Ayaz Han’ı gönderdiğine inanılır. Ayaz Ata, Türkler’in gerçek Noel Babası’dır. Etimoloji ve kültürel olarak Türk kültüründe bir kişilik olduğu kesindir”

“Ayaz Ata” ve Türklerin Yeni yılı “Nardugan Bayramı” Noel kutlamalarının Hun Türkleri üzerinden Avrupaya geçtiğinin bir kanıtıdır. Türkiye’de “Ayaz Ata” insanlarımız tarafından yeteri kadar tanınmamaktadır. Batı kaynaklı ve kapitalizm tarafından şişirilmiş sahte bir karakter olan “Noel Baba” yerine insanlarımıza kendi tarihimizden ve mitolojimizde yer alan “Ayaz Ata” karakterimizi öğretmeliyiz. Öz kültürümüze ait olan bu karakteri çocuk kitaplarında, film ve çizgi filmlerde, hediyelik eşyalarda kullanarak toplumumuza tanıtmalıyız. “Ayaz Ata”nın insanlarımız tarafından tanınması ve sevilmesi Türk kültürüne katkı sağlayacak önemli bir adım olacaktır.

TÜRK’ÜN İÇİNDE BULUNDUĞU KÖTÜ DURUMLARDAN KURTULMANIN İLK ADIMI, HAYATIMIZIN HER ALANINDA TÜRK KÜLTÜRÜNÜ YAŞAMAK VE YAŞATMAKTIR.

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku