Yrd. Doç. Dr. Erdal YILDIRIM
Tunceli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Türklerin dini geleneğinde önemli bir yer tutan Aşure kelimesinin aslı; Arapça ‘‘Aşura’’ olup, kameri takvime göre Muharrem Ayının onuncu günüdür. Dini bir terim olarak ise; Muharrem Ayının onuncu gününü ifade eder ve bu günde tutulması tavsiye edilen oruca ‘‘Aşure Orucu’’ denir. Aşureyi; on sayısı ile ilgili olan aşr ve aşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türemiş Arapça bir kelime kabul edenler olduğu gibi, bu dilde
“faula” vezninin bulunmadığını ileri sürerek, İbranice’den geldiğini söyleyenler de vardır. Fakat, dil bilginlerinin çoğu bu görüşe katılmamakta, kelimenin Arapça asıllı olduğunu ifade etmektedirler. Aşurenin menşei
hakkında kaynaklarda belirtilen görüşleri genelde iki noktada toplamak mümkündür.

  1. Aşure, Hz. Musa ve kavminin, Firavun’un zulmünden kurtulduğu ve Yahudilerin oruç tutmakla mükellef olduğu bir gündür. Daha çok, müsteşriklerin benimsediği bu görüşe göre, Müslümanların mübarek bir gün olarak kabul edip oruç tuttukları Aşure, Yahudi geleneğine dayanmaktadır.
  2. Aşure, Hz. Nuh’tan itibaren bütün Sami dinlerde mevcut olan ve cahiliye devri Araplar’ı arasında da Hz. İbrahim’den beri önemli görülüp oruç tutulan bir gündür.

Devamını okumak için: TUNCELİ YÖRESİ ALEVİLERİNDE MUHARREM AYININ ÖNEMİ – AŞURE GELENEĞİ

Avatar

Leave a reply