Tulpar, “Türk” Adını Eski Günlerine Uçurmak İçin Binicisini Arıyor…

0
429

Tulpar yerün birevü buççağunda bulsa da, öz yılkısın tabar.

(Tulpar dünyanın bir başka köşesinde olsa da, kendi sürüsünü bulur.)

At Türk’ün tarihinde en önemli unsurlardan biridir. Destanlarımızın büyük bir kısmında Kanatlı At – Tulpar figürüne rastlanmaktadır. Kazakistan’da bulunan Esik Kurganındaki Altın Elbiseli Adam’ın başlığında da Tulpar şekli vardır. Hemen hemen her Türk kahramanının kendisi kadar atı da ünlü olmuştur.

Manas – Ak Kula, Kül Tigin – Alp Şalçı, Oğuz Han – Alaca At, Zaytülek – Gök Tulpar, Köroğlu – Kır At, Koblandı – Tayburul, Bamsı Beyrek – Boz Aygır, Ural Batır – Ak Buz At, Alpamıs – Bayşubar, Er Töştük – Çal Kuyruk, Altın Arığ – Ak Boz At, Alman Bet – Sarı Ala tarihimizde ve efsanelerimizde yer alan atlardan bazılarıdır.

Mitojimize göre Tulpar, Tengri tarafından yiğitlere yardımcı olması için yaratılmıştır. Kanatları ile rüzgardan hızlı koşar. Kanatlarını hiç kimse göremez, kanatları görülürse Tulpar’ın yok olacağına inanılır.

M.Ö 13. Yüzyıla ait olan, Ön Türkler’in yaşadığı bölgelerde bulunan Tulpar Silindiri bu ongunun kaynağının atalarımıza dayandığının ve Pegasus karakterinin de kültürümüz ile etkileşimde bulunan diğer kültürler tarafından kendi mitolojilerine taşındığının kanıtıdır. Ne yazık ki bir çok değerimiz gibi Tulpar da insanlarımız tarafından bilinmemekte, dünyada mitolojik at denildiğinde akla Pegasus gelmektedir.

Tulpar günümüzde;

* Kazakistan’da bir hava yolları şirketinin isminde,

* Moğolistan armasında,

* Otokar tarafından üretilen bir zırhlı aracın ismi olarak,

* Kazakistan armasında,

* Kazakistan’da bir metro durağında isim olarak

* Kırgızistan’da bir futbol turnuvasının ismi olarak

* Kazakistan’da bir geminin ismi olarak kullanılmaktadır.

Tulpar sembolü, mitolojik ve efsanevi olmaktan çok Türk insanın güçlü, kararlı ve cesur bir yardımcısı olan gerçek bir at anlatımıdır. Tulpar ve diğer atlar, atalarımızın karakterine ve eski çağların hayat şartlarına uygun olarak hem efsanelerde hem de şanlı tarihimizde yerlerini almıştır.

Tulpar’ı görebilmek ve yardıma çağırmak için; Türk genci kendi kültürünü, mitolojisini öğrenmeli ve değerlerini yabancı kültürlerden kurtarmalıdır.

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku