P.W. SCHMİDT

Gök’ün isteği üzerine ve mesleğim olduğu için kağan oldum

Gök’ün yardımı ile halkımı düzene sokup teşkilatlandırdım

Yukarıda Gök’ün, aşağıda Yer’in yardımı ile halkımı uzak illere yürüttüm

Yukarıda Türk Gök’ü ve mukaddes Yer şöyle dedi :

“Türk ulusu yok olmasın, bir halk olarak kalsın ve babam Elteriş Han ile anam Elbilge hatunu Gök’ün yüksekliğine kaldırıp, yukarı götürmüşler”

Gök buyurduğu için 33 yaşımda kağan oldum

Türk ulusunun adı ve ünü yok olmasın diye babam kağanı, anam hatunu, yukarıya kaldıran Gök, iller bağışlayan Gök, “Türk ulusunun adı ve ünü yok olmasın” diye bu Gök bizzat beni han yaptı

Makalenin Tamamı: [Tukue’lerin Dini – P.W. SCHMİDT]()

Ayrıca: [Tengrizm – Rusça]()

Leave a reply