TORBALI’DA EŞKİYALIK YAPANLARIN ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİNE SEVK EDİLMESİNE DAİR 1925 YILINA AİT BİR BAKANLAR KURULU KARARI

0
277

Necat Çetin
Eşkıyalık genelde silâhla yahut başka bir şekilde zor kullanarak yol kesip veya baskın yapıp mala ve cana tecavüz, kamu düzenini ve asayişi ihlâl olarak anlaşılır. Eşkıyalık, genç Türkiye Cumhuriyeti için büyük mesele olarak görülüyordu. Nitekim uzun süren savaşlar sonrası devlet otoritesinin zayıfladığı bu dönemde eşkıyalık önü alınmaz bir biçimde çoğalmış ve yayılmıştı. Bu yüzden mahkemeler cezalar yönünden çok sert yaptırımlara gitmişlerdir. Başlangıçta sadece kaçak suçlarına bakmak için kurulan İstiklal mahkemeleri’nin yetkileri genişletilerek yolsuzluk, bozgunculuk, eşkiyalık, saldırı gibi konularına da bakacak şekilde genişletildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurulmasından sonra 18 Ekim 1923’te İzâle-i Şekāvet Kanunu ve 1 Mart 1926’da Yağma, Yol Kesme ve Adam Kaldırma Kanunu kabul edilerek eşkıyalık faaliyetlerine son verilmeye çalışılmıştır.

1925 yılında Torbalı’nın Kaplancık köyü sınırları içersinde çadırlarda yaşamakta olan yörüklere bir grup eşkiya tarafında silahlı saldırı olmuş, işkence ile paraları alınmıştır. Yapılan kanuni takibat sonrası eşkiyalık yapanların Subaşı köyünden Mehmed ve Durmuş Ali ve Kırbaç’dan Arnavud Hüsnü ve Taşkesiği köyünden Çerkes Rıza ile Arnavud Küçük Hüseyin ve firarda olan Raif’in yaptığı anlaşılmış, eşkiyalar yakalanarak söz konusu kişilerin “memleketin huzur ve sükununu mahal ve Takrir-i Sükun Kanunu’nun daire-i şümûlüne dahl mahiyetinde bulunan harekât-ı vâki‛alarına mebni, Ankara İstiklâl Mahkemesine sevk edilmeleri” 30 Eylül 1925 tarihli Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’in başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu kararı ile uygun görülmüştür. Dönemde diğer illerde de meydana gelen eşkiyalık olayları failleri İstiklal Mahkemelerine sevk edilmişlerdir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TORBALI’DA EŞKİYALIK YAPANLARIN ANKARA İSTİKLAL MAHKEMESİNE SEVK EDİLMESİNE DAİR 1925 YILINA AİT BİR BAKANLAR KURULU KARARI

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku