TORBALI YÖRESİNDE YUNAN İŞGALİNE KARŞI HORTUNALI HAMİT EFE İLE İLGİLİ SÖZLÜ ANLATIMLAR

0
546
Hamit Efe’nin bilinen tek fotoğrafı

Hamit Efe’nin bilinen tek fotoğrafı

Yöntem: Bu araştırma Torbalı ilçesinin merkez ve köylerinde Yunan işgal dönemini yaşamış tanıkların anlatımları ile yaşayanların yakınlarına anlattığı anlatımlara dayalı bir alan araştırmasıdır. Ne yazık ki dönemle ilgili şu an için araştırma sahasında sadece Hamit Efe’ye ait bir fotoğrafın dışında belge bulunamamıştır. Torbalı ilçesinin Yunan işgali dönemindeki tüm köyleri 2000 ile 2009 yılları arasında dolaşılmıştır. Anlatımların bir kısmı not olarak tutulmuş, bir kısmı ise görüntülü şekilde kayda alınmıştır. Görüntü kayıtları özel arşivimde saklanmaktadır. Kaynak kişilerin büyük bir çoğunluğu şu an yaşamamaktadır.

Giriş

Osmanlı devletinin I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkması ile 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros Mütarekesi (Ateşkes) ile daha savaş devam ederken imzalanan gizli anlaşmalar ile İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi İtalyanlara taraf değiştirmenin ödülü olarak verilmişti. Ancak dünya siyasetine o gün için politikası ile ünlü İngiltere çıkarlarına ters gördüğü bu paylaşıma aykırı olarak bu bölgeyi Yunanistan’a işgal ettirmişti. Bu durum İtalyanların her fırsatta Yunanlılara karşı baskın yapan çeteci gruplara yani Kuva-yı Milliye birliklerine kendi işgal topraklarında saklama ve destek vermesine neden olacaktır. İzmir ve Torbalı bölgesi aslında Yunanlara yabancı değildir. Çünkü bölgede belli başlı yerlerde yabancı uyruklu yerli Rumlar bulunmaktadırlar. Yerli Rumlar bulundukları yerlerde genellikle ticaretle uğraşmakta, çiftçilikle geçinmekte özellikle Türk halkının bilmediği ancak ileriki tarihlerde ustası olacağı tütüncülük yapmaktadırlar. Bazı aileler ise büyük toprak sahiplerinin arazilerinde ve kendi arazilerinde bağcılık, şarapçılık ve domuz yetiştiriciliği ile geçimlerini sağlamaktadırlar. Torbalı merkezi bugünkü Torbalı orta mahallededir. Aşağı mahalle (İstasyon) ise Rumların oturduğu mahalledir. Demiryolunun bulunduğu bölge Rumların yoğun olarak yaşadığı yerdir. Rumların işgal öncesi Türklerle hiçbir problemi bulunmamaktadır. Örneğin Karakuyu gibi yerlerde tütün ekimi ve bağcılık yapmakta, bazı Rumlar köyde meyhane işletmekte, hatta köyde Rum doktor dahi bulunmaktadır. İzmir’e Yunan askerlerinin çıkması halk arasında önce bir panik havasına neden olur. Mesela düğün yapılıyorsa gelinler ata bindirilme yerine hemen arabaya bindirilmekte, düğün kısa kesilmektedir. Köylerde ise köylüler evlerini terk ederek dağlara sığınıyorlardı. Bir endişe vardır.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TORBALI YÖRESİNDE YUNAN İŞGALİNE KARŞI HORTUNALI HAMİT EFE İLE İLGİLİ SÖZLÜ ANLATIMLAR.doc

Leave a reply