TOPAL OSMAN AĞA’NIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ÇATIŞMANIN HABERİ

0
429

Müsâdeme esnâsında askerlerimizden 5 şehid ile bir mikdâr mecrûh, ağanın çetesinden 8 maktûl ve epey yaralı var – çete efrâdından bir kısmı da hayyen yakalandı – ( Giresun ) alayı lağv idildi – ağanın kardeşi de tevkîf olundu, Ankara , 2 Nisan (Muhabir-i mahsusamızdan)

İzi bulunan Topal Osman Ağa taht-ı muhasaraya alınmış ve bu sabaha (dün sabaha) karşı merkumun maiyeti ile iki bölük askerimiz arasında şiddetli bir müsademe vuku bulmuştur. Osman Ağa muahharan ölmüştür. Gerek müfrezemizden gerek merkumun maiyyetinden ölen ve mecruh olanlar vardır. Müsademenin tafsilatını bildireceğim.
Ankara 2 Nisan (Muhabir-i mahsusamızdan)
İki bölük askerimiz ile Topal Osman Ağanın maiyeti arsında müsademe vuku bulunduğu ve Osman Ağanın mecruhen derdest edildiğini bildirmiştim.

Müsademe sabah altıda vuku bulmuş , yirmi dakika devam etmiş ve askerimiz şakîlere karşı makineli tüfenk istimal eylemiştir. Müsademe neticesinde askerimizden beş kişi şehit olmuştur. Bir miktar da mecruh vardır. Topal Osman Ağanın yüzyirmi kişiden ibaret olan çetesinden sekiz maktul ve epey de mecruh vardır. Çete efradından bir kısmı da hayyen derdest edilmiştir. Firar edenler şiddetle takip olunmaktadır.
Merhumun nasşı İstanbul tarikiyle Trabzon’a götürülecek.
Ankara 2 Nisan (Muhabir-i Mahsusamızdan)
(Trabzon) mebusu Nebizade Hamdi beğ Ali Şükrü Beğ merhumun naşiyle beraber buradan (İzmit) e gidecek ve İstanbul tarikiyle Ali Şükrü Beyin naaşını Trabzon’a götürecektir.

Ümit Doğan

Leave a reply