TÖLÖSLÜ YADACININ HAVANIN AÇILMASI İÇİN OKUDUĞU AFSUN

0
361

1) Kayrakan! Kayrakan
Alas! alas Alas!
Alakança açık per!
Temeneçe teşik per!

 1. Kayrakan! Kayrakan
  Alas! alas! alas!
  Avuç içi kadar açık ver!
  Çuvaldız kadar deşik ver!

 2. Uktu kişi ürönimin!
  Urlu angış tazılı
  Abu Tobı kıygırgan
  Ongostoy Kuldurak kıygırgan
  Tengerening kindigi yerde!

 3. Asfl kişinin torunuyum!
  Sedir ağacının köküyüm!
  Abu Tobı diye çağırdım
  Ongostoy Kaldırak diye sağırdım
  Tanrının (göğün) gönbeği yerde

 4. Yerding kindigi tengerede!
  Paştıgaş taydı aydıp yadım,
  Tengerening yolın aç!
  Alakança açık per!
  Temenece teşik per!

 5. Yerin göbeği gökte
  Paştagaş dayımı çağırıyorum,
  Göğün yolunu aç!
  Avuç içi kadar açık ver!
  Çuvaldız kadar deşik ver!

 6. Piyik tüdung kinibile öt!
  Abakanıng pası bile öt!
  Kayrakan! kayrakan!
  Alas! alas! alas!

15)Yüksek dağın arkasından geç!
Abakan (dağının) başından geç!
Büyük hakan! büyük hakan!
Alas, alas, alas!

W. Radloff, Aus Sibirien, II, 89; Proben, I, 220-221.

PROF. DR. ABDÜLKADİR İNAN, TARİHTE VE BUGÜN ŞAMANİZM

Avatar

Leave a reply