TİRYANDA NAHİYESİ ÇENGELE KARYESİNDE (TORBALI – ORMANKÖY) 1321 (MİLADİ 1905) YILI OSMANLI NÜFUS SAYIMI

0
464

Necat ÇETİN

Araştırma yöntemi: Torbalı ilçesinde, yerel tarih araştırmaları yapmak için 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nden izin alınmış, Torbalı Nüfus Müdürlüğü memurları gözetiminde arşivde bulunan ve titizlikle korunan atik defterlerin birebir olarak Osmanlıcadan Latin harflerine çevirisi tarafımca yapılmıştır.

Osmanlı Devleti’nde Genel Nüfus Sayımları ve R.1320-21 (M.1904-5) Sayımı Hakkında Kısa Genel Bilgi:

Osmanlı Devleti’nde 1831 yılında yapılan genel nüfus sayımında sadece erkekler yazılmış 1 , 1844 yılı sayımı ülkedeki bütün nüfusu kapsamıştır. Bu sayımda Çengele Karyesi’nde toplam erkek nüfus 53; Genç 21; Çocuk 23; Yaşlı 8; Askerlik mükellefi 1; toplam hane sayısı ise 17 olarak tespit edilmiştir. 1265 yılında yayınlanan “Sicil-i Nüfus Nizamnamesi” ile her kazada bir nüfus komitesi kurulmuştur. Nizamnameye göre sayımda bir heyet görevlidir.
Heyeti bir nüfus memuru, bir papaz, bir haham görevlisi, bir subay ve belediye meclisinden ve kaza idare meclisinden birer üye oluşturmaktadır. Böylece nüfus müdürlükleri kurulmuş, sayımı yapılanlara da birer nüfus tezkiresi verilmiştir.

1265 yılında başlayan yeni sayım 1889 yılında bitirilmiştir. Ancak istatistiği 1897’de yayınlanabilmiştir. En son en esaslı ve kapsamlı yazım ise 1287 yılında başlanan ancak 1906 yılında bitirilen yazımdır. Bu yazım kayıtları şu an Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus kayıt işlemlerinde dayanak olarak esas teşkil etmektedir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TİRYANDA NAHİYESİ ÇENGELE KARYESİNDE (TORBALI – ORMANKÖY) 1321 (MİLADİ 1905) YILI OSMANLI NÜFUS SAYIMI

Avatar

Leave a reply