TİMUR’UN GÜNLÜĞÜ – DEŞT-İ KIPÇAK SEFERİ / 22. KENGEŞ

0
483

Benim askerlerim Deşt-i Kıpçak yazlığında Toktamış’ı arkasından kovalayarak beş ay geçirmişti. Azıkları azalınca asker içinde açlık baş gösterdi. Şöyle ki, birkaç gün askere yemek bulunamadı.

Başbalmak otu (Yenilebilen bir çeşit bitki; hayıt (beşparmak otu) olabilir.) yiyerek, av eti, tarla kuşu yumurtasıyla gün geçirdiler. Askerin böyle ağır halde kaldığını Toktamış duyunca, fırsattan istifade ederek kum gibi çok askeriyle her tarafı sararak üzerimize geldi. Benim askerlerim ise açlıktan yorulmuşlardı. Onun askerleriyse toklukta, rahatta yatmıştılar. Bunu görünce emirlerim, komutanlarım savaşa gönülsüz oldular. Lâkin oğullarım ve torunlarımın bu sıkıntılara rağmen himmetleri hareketlenip önümde diz çöktüler. Bu savaşta esirgemeden en son güçleriyle meydanda can vermeye hazır olduklarım bildirdiler.

Bu zaman, Tanrı yine önümüzü açtı; Toktamış ETan’ın tuğ beyi ondan yüz çevirip benimle anlaştı. Ben ona şu yolu gösterdim: “Ne zamanki savaş kızışmaya başlar, birden bire tuğu tersine çevir.”

Çocuklarımın diz çöktüklerini, düşman tuğ beyinin benimle anlaştığı haberini emirlerim duyunca, onların da yürekleri kuvvetlenip, hepsi gönülleriyle savaştan yana oldular.Sonra ben Emîrzâde Ebû Bekir(Timur’un torunu, Emîrzâde Mîranşah’ın oğlu, 1387-1417 yılları arasında Azerbaycan ve Irak hükümdarlığı yapmıştır.) başta olmak üzere sekiz bin atlı askeri hiravul bölüğü olarak tayin ettim.

Böylece savaş başladı. Muharebe kızıştı, savaş ateşi göğe yükseldi. Aşçılara buyurdum, yemekhane çadırlarında aş pişirmeye başladılar. Tam bu zamanda düşman tuğ beyi tuğu ters çevirince benim askerlerim “düşman kaçtı” diye bağırdılar. Sonunda Tokta- mış Han’ın askeri yenildi. Cuci ulusunu talana açık bırakıp, arkasını çevirerek kendi meydandan kaçtı.(Emîr Timur’un Toktamış Han’a karşı bu ilk seferi Kunduzçe (Rusya’da) meydan muharebesi sonucunda 1391’de zaferle son bulmuştur.)

Sahibkıran Emir Timur , Muhammed Tarağay Bahadıroğlu

Çevirmen: Adnan Aslan

Çevirmen: Kutlukhan Şakirov

Avatar

Leave a reply

Daha Fazla Oku