TEPÜK FUTBOLUN ATASI MI?

0
262

Kaşgarlı Mahmud’un, Divanu Lügati’t Türk’te “Tepük” sözünü açıklarken verdiği bilgiler çok ilgi çekicidir. Kurşunun eritilip ağırşak biçimde dökülmesinden sonra yuvarlak biçimindeki bu nesnenin üzeri keçi kılı veya benzeri yumuşak bir şeyle sarılmaktadır. Kaşgarlı Mahmud’a göre oğlan çocukları bu yuvarlak nesneyi ayakları ile vurarak, tekmeleyerek bir oyun oynamaktadır. “Tepmek,dövmek, vurmak, tekmeleyerek vurmak” anlamındaki fiilden geldiği açık bir biçimde görülen “Tepük” sözünün adı olduğu oyun hakkında Kaşgarlı Mahmud ne yazık ki daha fazla bilgi vermemektedir.
BİN YIL ÖNCE BİN YIL SONRA
KAŞGARLI MAHMUD VE
DİVANU LÜGATİ’T – TÜRK

Avatar

Leave a reply