TASFİYE TALEPNÂMELERİNE GÖRE BOLU’YA İSKÂN EDİLEN MÜBADİLLERİN GELDİKLERİ YÖRELER VE BOLU VE ÇEVRESİNDEKİ (GEREDE-GÖYNÜK-DÜZCE) GÖÇMEN İSKÂN BİRİMLERİ

0
325

Necat ÇETİN- Muzaffer ÇETİN

Lozan Görüşmeleri esnasında Türk ve Yunan hükümetlerinin üzerinde anlaştıkları 30 Ocak 1923 tarihli Mübadele Sözleşmesi gereğince, Türkiye’ye gelecek ve iskân edilecek göçmenlerin Yunanistan’daki malları belirlenmiş ve mal bildirim belgeleri tanzim edilmiştir. Mübadillerin geride bıraktıkları taşınmazları karşılığında bu belgeler uyarınca yeni yerleşim yerlerinde kendilerine iskânla birlikte dağıtım gerçekleşmiş / gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada, Bolu ve çevresine (Düzce-Göynük-Gerede) mübadele ile Manastır (Florina –Kozana-Nasliç) , Selanik (Kılkış – Doyran- Karaferya- Yenice-i Vardar-Siroz) ve Yanya Vilayetinden gelen göçmelerin ekonomik ve sosyal yönlerine dair hayli değerli veriler sunan Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde tespit edilen 24 adet Tasfiye Talepnâmesi vasıtasıyla, mübadillerin Yunanistan’dan geldikleri yerleşim birimleri belirlenecek ve bu çevrede iskân edildikleri yerler (Gerde – Göynük- Düzce) tespit edilecek, Selanik Vilayetinden Gerede’ye iskân edilen “Miralay Rasim kızı Zekiye” hanıma ait tasfiye talepnamesi örnek olarak incelenecektir.

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN: TASFİYE TALEPNÂMELERİNE GÖRE BOLU’YA İSKÂN EDİLEN MÜBADİLLERİN GELDİKLERİ YÖRELER VE BOLU VE ÇEVRESİNDEKİ (GEREDE-GÖYNÜK-DÜZCE) GÖÇMEN İSKÂN BİRİMLERİ

Leave a reply