TARİHTE GARİP OLAYLAR: “BELEDİYE CEZASI”

0
328

*görsel temsilidir.

Geçen asrın İstanbul ihtisap ağalarından (Belediye reisi) Hüseyin bey, ekmekle yüklü atını bir ağaca bağlayıp kahvede iskambil oynayan bir seyyar ekmekçiyi, masum hayvana eziyet cezası olarak atın yerine bağlatmıştı. Ekmekçi sırtında ekmek küfesi olduğu halde atın beklediği müddet kadar ağaca bağlı olarak bekletildi.

HAYAT TARİH MECMUASI, 1 NİSAN 1966, SAYI 3, S. 92

Avatar

Leave a reply