Tarihsel Süreç İçinde Kadın Hakları ve Kadının Çalışma Hayatı İçindeki Yeri

Prof. Dr. Fevzi DEMİR

I- GİRİŞ
Ülkemizde kadIn haklarI ile ilgili gelişmeler Cumhuriyet dönemi ile birlikte önem kazanmıştır. Çağdaş bir Devlet yaratma ve bu anlayışı ülkede yerleştirme mücadelesinin önde gelen lideri Atatürk, kadınsız bir gelişme olamayacağı gibi, çağdaşlaşma da olamayacağını, uygarlaşmanın kadına toplumdaki gerçek yerinin ve değerinin verilmesiyle başlayacağını şu sözleri ile ifade etmiştir:

“Şuna inanmanız gerekir ki, yeryüzünde gördüğümüz her hey kadının eseridir. Bir toplumda cinslerin yalnız birinin çağdaşlık gereklerine uyması halinde o toplum yarı yarıya düşkünlük içinde kalır. Bir ulus gelişmek ve uygarlaşmak isterse bu noktayı temel ilke olarak bilmek zorundadır. Bizim toplumumuzun başarısızlığı kadınlarımıza karşı kayıtsızlığımızdan ve kusurlu davranışlarımızdan kaynaklanmaktadır. İnsanlar, takdir edildikleri kadar yaşamak üzere dünyaya gelmişlerdir. Yaşamak demek bir şeyler yapmak demektir. Öyleyse bir sosyal yapının bir organı çalışırken öbürü hareketsiz kalırsa o toplum felç olmuştur. Bir toplumun çalışması ve başarıya ulaşması için çalşmanın ve başarıya ulaşmanın tüm gereklerini ve koşullarını kabul etmesi beklenir. Öyleyse bizim toplumumuza bilim ve fen gerekliyse, bunları erkeklerimizin ve kadınlarımızın aynı derecede öğrenmesi lazımdır. Bilirsiniz, her alanda olduðu gibi sosyal yaşamda da görev bölümü vardır. Bu genel görev bölümü içinde kadınlar kendilerine ait görevleri yerine getirecekleri gibi, toplumun refahı ve mutluluğu için gerekli olan genel görevlere de katılacaklardır”

Devamını okumak için: TARiHSEL SÜREÇ iÇiNDE KADIN HAKLARI VE KADININ ÇALIŞMA HAYATI İÇİNDEKİ YERİ

Leave a reply