TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK

0
586

Vahap SAĞ
Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

“Tarihsel Süreç İçerisinde Türk Kadını ve Atatürk” konusunda hazırlanan bu
makale, giriş kısmının dışında “İslamiyet’ten Önce Türk Kadını”, “İslamiyet ve
İslamiyet’ten Sonra Türk Kadını”, “Kurtuluş Savaşı ve Sonrasında Türk Kadını ve Atatürk” olmak üzere üç temel başlık altında ele alınmış olup, tarihsel süreç içinde incelenmiştir. Atatürk eline geçen her fırsatta gerçekleştirdiği reformlarla tek bir amaç güdüyordu. Bu amaç, Türk ulusunu, çağdaş dünyada layık olduğu konuma yükseltmek ve Türkiye Cumhuriyeti’ni sarsılmaz temeller üzerinde her geçen gün daha güçlendirmekti.

Cumhuriyetin kurulması ile birlikte ciddi bir biçimde ele alınan kadın hakları 1924’te başlatılan çalışmalarla hız kazanmış, 1926’da kabul edilen “Türk Medeni Kanunu” ile sonuçlandırılmıştır. Tarihi perspektiften bakarsak kadınlar, kentleşme, artan öğrenim ve istihdam olanakları ile birlikte özgürlük kazanmışlardır. Günümüzde kadınlar sıkıcı ev işlerinin monotonluğu sebebiyle çalışmaktalar ve ev kadınlığının düşük statüsünden kurtulmak, ekonomik bağımsızlık kazanmak, benliğini gerçekleştirmek ve yeni çevrelerde ahbaplık
kurmak gibi güdülere sahiptirler. Kadınlar, erkekler izin verdiği için değil fakat böylesi onlar için bir yaşam tarzı haline geldiği için çalışmaktadırlar.

Devamını okumak için: TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE TÜRK KADINI VE ATATÜRK.pdf

Avatar

Leave a reply