“TARİHİMİZİN EN ME’SUT DEVRESİ HÜKÜMDARLARIMIZIN HALİFE OLMADIKLARI ZAMANDIR!”

0
370

M. KEMAL ATATÜRK

Tarihimizin en mesut devresi hükümdarlarımızın halife olmadıkları zamandır. Bir Türk padişahı, her nasılsa hilafeti kendine mal etmek için nüfuzunu, itiyadını, servetini istimal etti. Bu sırf bir tesadüf eseridir. Peygamberimiz tilmizlerine dünya milletlerine Müslümanlığı kabul ettirmelerini emretti, Bu ulusların hükümeti başına geçmelerini emretmedi. Peygamberin zihninden asla böyle bir fikir geçmemiştir. Hilafet demek, idare, hükümet demektir. Hakikaten vazifesini yapmak, bütün Müslüman milletlerini idare etmek isteyen bir halife, buna nasıl muvaffak olur? İtiraf ederim ki, bu şerait içinde beni halife tayin etseler, derhal istifamı verirdim…

Mustafa Kemal’in Maurice Perno’ya Verdiği Mülakat, Akşam’dan 11 Şubat 1924

Leave a reply