TARİHİ DEMOĞRAFİSİ VE KİTABELERİ İLE KARAKIZLAR KÖYÜ ARAŞTIRMASI

0
775

NECAT ÇETİN
Karakızlar köyünün adının tam olarak nereden geldiği bilinmemektedir. Ancak daha önceki adının “Karagazi” olduğu söylenmektedir. Bu doğru olsa gerektir. Çünkü 1321 Osmanlı ilk yazım defterinde 55 hanede hane reisi olarak yazılan 1266 (1850) “Kara İsmail damadı Kırlı Emin” (DOĞANSOY) doğum yeri olarak “Karagazi” yazdırmıştır. Belki de ilk adı Karagazi’nin zamanla halk arasında önce Karagız, daha sonra da Karakızlar haline dönüşmüşüdür. Çünkü idari bakımdan 1950 yılına kadar Tire ilçesine bağlı olan Tulum köyünde hafızlık yapan ve 1320(1904) nüfus yazımında Tulum nüfusuna kayıtlı olan Hane 33 de hane reisi olan 1285 doğumlu “Abdurrahman oğlu Hafız Ahmet Efendi” (ALAĞAŞ) doğum yerini özellikle olsa gerek “Torbalı Karakız” olarak yazdırmıştır. Bu kayıt bizim bu konudaki iddiamızı (KARAGAZİ/KARAGIZ/KARAKIZLAR) destekler niteliktedir. Aslında bölge daha ilk çağlardan beri yerleşime açıktır. Çünkü definecileri talan ettiği tümülüsler bize bir fikir vermektedir. Kaldı ki değirmen tepesi denilen yerdeki kaçak kazılar olsun, Eşme deresi mevkiinde çeşitli çalışmalarda ortaya çıkan mezarlar olsun buranın eski Yunan-Roma ve Bizans döneminden beri yerleşime açık olduğunu göstermektedir. Yerleşim yerlerine verilen adlar konusunda da bazı iddialar vardır. Karakızlar içinde bu tür iddialar bulunmaktadır. İddiaya göre üç kardeş bu bölgeye gelmiş. Üç ayrı köy kurmuş. Karaot,Karakızlar,Karakuyu. Bu yerleşimler hep kara kelimesi ile başlamaktadır. Bilemiyoruz. Tarih bunu zaman içinde çözecektir. Köyün ne zaman kurulduğu hakkında şuan elimizde bir bilgi ve belge yok. Ancak köy mezarlığında bulunan en eski kitabe 1160 (1746) tarihinde vefat eden “Molla Mustafa”ya aittir. Demek ki 1746 yılından önce köyün varlığı vardır. Yaşlıların anlatımına göre köy göçebe yörüklerin kurduğu bir köydür. Köyün ilk kurucu ailelerinin halen köyde yaşayan “Sabancı ve Keseroğulları” ailelerinin olduğu söylenmektedir. Bu aileler de 1321 köy kütüğü incelendiğinde bayağı geniş ve köklü aileler olduğu görülmektedir.

1321(1905) Yılı Karakızlar Köyü Osmanlı Nüfus Defterinin İncelenmesi: Bu köyde nüfus yazımı 10-11 Temmuz 1321(1905) günü yapılmıştır. Yazım iki gün sürmüştür. Yazımda köyde toplam 84 hane vardır. Yazımda toplam 431 kişi yazılmıştır. Bu rakam günün şartlarına göre bayağı kalabalık bir yerleşimdir. Hane başına ortalama olarak 5,1 kişi düşmektedir. Bu hanelerden 27 tanesi bugün kapalı kayıt durumundadır. Yani soyu devam etmemektedir. Yazımda nüfusu en kalabalık aile Torbalı eski Nüfus Müdürü Sayın İsmail Bozkurt’un da kayıtlı olduğu 15 kişi ile bu gün köyde “Memiciler” lakaplı ailedir. Hane(H.) 10 Ali bey oğlu Halil oğlu Karakızlar 1266 doğumlu “Memici Mehmet” (BOZKURT-TOPRAK). Yazımda en yaşlı kişi ise Eski Hane 84 de kayıtlı olan Girit-Kandiye 1231(1815) doğumlu Cemali oğlu “Salih Ağafaki”ye aittir. Yazımda 90 yaşındadır. Hane bu gün kapalı kayıttır. Karakızlar doğumlu en yaşlı kişi ise H.71 de hane reisi olan “Çobanoğlu hafidi Mehmet”(GÜNER) in annesi Karakızlar 1241(1825) doğumlu Rukiye hanıma aittir.

1321 Yazımında Kullanılan Lakaplar: H.1-32-70 Hacı Koca(UYSAL-İZCİ), H.2 Muharremoğlu(BALOĞLU), H.3 Yörük(AYDİLEK), H.4-8 Dereli (SOYTÜRK-AKYEL), H.5 Çakıroğlu(ACAR), H.6-7-36 Kel Hasanoğlu(AKSOY-YAVAŞ-MENTİŞ), H.9-43-44-66-67 Sabancı(YOKLUK-SABANCI-ASLAN-ATAY-KÖSTEN), H.10 Memici(TOPRAK-BOZKURT), H.11 İbişoğlu(GÜVEN-İBİŞOĞLU), H.12-15 Hacı Ali Efendi(AYDEMİR-ÖZEL-ÇETİNKAYA), H.13-14 Faydaoğlu(FAYDAOĞLU-AKKIN-GİRGİN), H18-27-28 Keseroğlu(ÇETİN-EROĞLU), H.19-21-22 Emiroğlu(SÜMER) H.20 Mustafa Çavuş, H.23 Karasulu(KARASU), H.24 Deli Hüseyin(POYRAZ), H.25 Alişanoğlu(SÖZERİ), H.26 Kırlı Hüseyin(ÖZTÜRK), H.29 Kumandanoğlu(KONAR), H.30 Musa beslemesi(UYAR), H.31 Mustafa beslemesi(KESKİN), H.33 Koca Osman(YURAN), H.34 Çakıroğlu(KURULU), H.35 Bülbül Hafız Efendi(UYAR), H.38 Topaloğlu(DEĞİRMENCİ), H.39-40 Ayanoğlu(SÜMBÜL-AKAR-TUNÇEL), H.41 Kırlı(DURAN), H.42 Tütüncüoğlu(AYDİREK), H.45-74 Ağaoğlu(BURUNCUK-ÇAKIR), H.46 Bedel Ahmet(ARLI), H.47-71 Çobanoğlu(ŞİMŞEK-GÜNER), H.48 Kürt, H.49 Kocakulakoğlu(COŞKUN), H.50 Kelleoğlu, H.51 Denizlili(YILDIZ), H.52 Kasapoğlu(KASAPOĞLU-BİRDENBİR), H.53 Orhan aşireti(DURAN), H.54 Kara İsmail(DOĞANSOY), H.56 Osman ağa(BAYRAK), H.57 Köseoğlu, H.58-59 Mollaoğlu(KAPLAN-ÖNGÜL), H.60 Karatekeli aşiretinden, H.61 Cezayirlioğlu(ÖLMEZ), H.62 Kahyaoğlu(KAHYA), H.63-64 Sivaslı(UŞKUN), H.65 Memişoğlu(RECBER), H.67 Kürt Çalık(ÖZKAN), H.69 Yörükoğlu(AĞIR), H.72 Kürt Hacı, H.73-77-78 Kızılcaköylü(DEMİREL-SANCAK-SANDUKA), H.75 Ispartalı, H.76 Kuyucuoğlu(YAVUZ) Yukarıda da görüleceği üzere bazı aileler lakaplarını 1934 yılından sonra soyadı olarak almışlardır. Bu arada birbirine kan bağı olanlarda burada ortaya çıkmaktadır.

1321 Yazım Defterinde Hane Reislerinin Yaptığı İşler: İlk yazımda bulunan ailelerin geçimi genelde rençberliktir. Ancak bazılarını değişiktir. Biz değişik olanları vereceğiz. H.3 Yörük Osman oğlu Ali “Bağcı”, H.14 Faydaoğlu Hafız Ali Efendi “Hatib”, H.32 Koca Ahmet oğlu Mustafa “Helvacı karyesinde Hatib”, H.51 Denizlili Hacı Hüseyin “Mutyap(?)”, Eski H.81 Mehmet Agafaki “Kahveci”, Eski H.82 “Amele”. Sekiz hane reisinin işi belirtilmemiştir.

1321(1905) Tarihli Nüfus Defterine Göre Hane Reislerinin Doğum Yerlerine Göre Geldikleri Yerler: H.2 “Muharremoğlu İbrahim (BALOĞLU)Kızılcaköy (Bayındır-Kızılcaova köyü), H.5 “Çakıroğlu Mehmet”(ACAR) Hortuna(Yazıbaşı), H.17 “Koca Yusufoğlu Halim”(TEKSİN) Yeniköy, H.18 “Keseroğlu Abdi”(ÇETİN) Yeniköy, H.20 “Mustafa Çavuş eşi Ayşe” İzmir, H.23 “Karasuluoğlu Mustafa”(KARASU) Karakuyu, H.33 “Koca Osman”(YURAN) Konya, H.35 “Bülbül Hafız Efendi”Seydişehir, H.37 “Ölü Süleyman eşi Hatice”(TUFAN) Demirci, H.41 “Kırlı Ali Çavuş”(DURAN) Karaman, H.46 “Bedel Ahmetoğlu Ali”(ARLI) Hortuna, H.51 “Denizli’li Hacı Hüseyin”(YILDIZ) Denizli, H.56 “Osman ağa”(BAYRAK) Malatya, H.62 “Denizli’li Kahyaoğlu Ali”(KAHYA) Denizli, H.68 “Kürt Çalık Hasan”(ÖZKAN) Palu, H.75 “Isparta’lı Hacı Ahmet” Isparta, H.77 “Kızılcaköylü Osman”(SANCAK) Bayındır, Eski H.81 “İbrahim oğlu Mehmet Ağafaki” Girit-Kandiye, Eski H.82 “Abid:Reşat” Girit-Kandiye, H.80 “Salih oğlu MehmetAğafaki”Girit-Kandiye, Eski H.84 “Salih Ağafaki”Girit-Kandiye. Diğer hane reislerinin doğum yeri (H.54 hariç-Karagazi) Karakızlar olarak yazılmıştır. Bazı ailelerin yazımdan önce başka yerlerden geldiklerini yazımdaki lakaplarından anlıyoruz. Örnek: H.48”Kürt Mehmet”, H.50 Seydişehirli Kelle oğlu..”, H.61 “Cezayir’lioğlu..”(ÖLMEZ), H.63 “Sivas’lı İsmail oğlu..”(UŞKUN) gibi..İlk ailelerden sadece üç aile dışarıya nüfus nakillerini aldırmıştır. Bu aileler şunlardır:H.2(BALOĞLU), Torbalı’ya,H.54(DOĞANSOY) İzmir’e, H.80 (YALÇIN) Torbalı’ya.

Köye İskan Eden Aşiretler**:Orhan aşireti,** Karatekeli aşireti

Köye Yapılan Göçler: Köye ilk yazımdan sonra önce Akseki ilçesinden 1323(1907) yılında nakil gelen olmuş. Bunlar H.81(METİN) ve H.82 (İNAT) aileleridir. Aynı yıl Fetrek’ten de gelen olmuş. H.83(ÖZCAN), 1330(1914) yılında Drama-Kaveye’den Necip gelmiş. Ama Cumalıköy’e gitmiş. Cumhuriyet döneminde ise 1932 yılında H.85 (ÖZYÜREK) ve Palu’dan H.86 (ŞAHİN) ailesi gelmiş. Bu yıllarda köy şekillendiği için burada kesiyoruz.

Karakızlar Köyünün 1950 Yılından İtibaren Nüfus Gelişimi: 1905:431, 1950:803, 1955:822, 1960:871, 1965:845, 1970:751, 1975:779, 1980:694, 1985:661, 1990:616, 1997:776, 2000:583 Görüleceği üzere köy eskiye oranla hızla nüfus kaybetmektedir. Sebebi ise ekonomik nedenle şehire göçtür.

Karakızlar Köyü Osmanlı Dönemi Mezartaşı Kitabelerinden Birkaç Örnek: (Açıklama: En eski mezarlık zeytinlik haline getirilmiş. Var olanları veriyoruz. İsimden önce vefat tarihi rumi olarak verilmiştir. Vefat yılının miladi yıla olan karşılığını bulmak için 584 rakamı eklenmelidir) 1160 Molla Mustafa, .1184 Merhum ve mağfur Mehmet, 1218 Koca Ahmet oğlu Hacı Ahmet, 1250 Seydişehir’li Seyyit Hacı Musa, 1253 Bayındır’lı Mustafa Efendi, 1252 Mustafa Efendi oğlu Seyyit Hamit, 1268 Hacı Ali Efendi oğlu Mehmet oğlu Şükrü, 1281 Hacı Ali oğlu Mustafa, 1282 Hacı Ali Efendinin oğlu İbrahim, 1286 Karakızlar’lı Osman oğlu Hacı Mustafa kerimesi Ayşe, 1287 Karakızlar’lı Hacı Osman oğlu Hacı Mustafa kerimesi Hatice, 1293 Keseroğlu Hacı Abdullah, 1293 Karakızlar karyesi eşrafından merhum el-hac Ali efendi , 1294 Hacı Halil Efendinin mahdumu Şakir Efendi, 1295 Karakızlar’dan Emirzade El-hac Mustafa oğlu Osman, 1298 Kürt Hasan oğlu Osman, 1306 Hacı Ali oğlu Şakir oğlu zevcesi Fadime hanım, 1307 Karakızlar’lı Hacı Ali Efendi mahdumu Halil ağa, 15 Nisan 1293 Hacı Mustafa oğlu Osman kerimesi Ayşe, 1308 Hacı Ali Efendi oğlu Halil oğlu Halil İbrahim, 1316 Mustafa Çavuş kerimesi Fatma, 1317 Molla oğlu Osman kerimesi Emine, 1320 Hacı Ahmet zevcesi Fatma, 1323 Çerkez Yakup oğlu Murat , 1324 Hacı Ahmet oğlu Mustafa kerimesi Şükriye hanım, 1326 Murat kerimesi Fatma, 1334 Karakızlar’lı Hacı Ali Efendizade Osman ağa kerimesi Nazife Hanım, 1334 Çerkez Yakup kerimesi Fatma, 1336 İbrahim ağa mahdumu Nuri Efendi, 1338 Hacı Ali Efendi zevcesi Emine hanım.

Karakızlar Köyünden Seferberlikte ve I.Dünya Savaşında Silah Altında Olup Askerden Geri Dönmeyenler: (Açıklama:Parantez içinde verilen soyad ailenin 1934 sonrası aldığı soyadıdır) H.3 Yörük Osman oğlu 1289 doğ.lu Ali(AYDİLEK), H.6 Mustafa oğlu 1294 doğ.lu Osman(AKSOY), H.10 Mahmut oğlu 1310 doğ.lu Ali(BOZKURT-TOPRAK), H.10 Mehmet oğlu 1310 doğ.lu Mustafa(BOZKURT-TOPRAK), H.12 Hacı Ali oğlu 1284 doğ.lu Mustafa, H.12 Mustafa oğlu 1291 doğ.lu Süleyman, H.12 Hasan oğlu 1309 doğ.lu Halil(AYDEMİR-ÖZEL), H.13 faydaoğlu Hasan oğlu 1301 doğ.lu Abdullah (FAYDAOĞLU), H.16 Ahmet oğlu 1304 doğ.lu Mehmet(DENİZ-METE), H.18 İsmail oğlu 1300 doğ.lu Mehmet, H.18 Abdi oğlu 1305 doğ.lu Mustafa(ÇETİN), H.21 Mehmet efendi oğlu 1313 doğ.lu Osman, H.23 Mustafa oğlu 1307 doğ.lu Mehmet(KARASU), H.26 Hüseyin oğlu 1286 doğ.lu Nasuh(ÖZTÜRK), H.30 İsmail oğlu 1293 doğ.lu Mehmet , H.30 Musa beslemesi Mehmet oğlu 1313 doğ.lu İsmail ağa(UYAR), H.33 Ahmet oğlu 1297 doğ.luMehmet(YURAN), H.37 Süleyman oğlu 1306 doğ.lu Hamit(TUFAN), H.41 Kırlı Ali Çavuş oğlu 1314 doğ.lu Mehmet(DURAN), H.44 Sabancıoğlu İsmail oğlu 1305 doğ.lu Osman(ATAY), H.51 Emin oğlu 1314 doğ.lu Tevfik(YILDIZ), H.53 Kasapoğlu Mehmet oğlu 1297 doğ.lu Mustafa, diğer oğlu 1305 doğ.lu Hamit(KASAPOĞLU), H.55 Abdurrahmanoğlu Mustafa oğlu 1304 doğ.lu Murat(AVCI), H.56 Osman oğlu 1313 doğ.lu Yusuf(BAYRAK), H.59 Ali oğlu 1289 doğ.lu Mehmet(ÖNGÜL), eski H.61 İbrahim oğlu 1308 doğ.lu Hasan, H.62 Ali oğlu 1291 doğ.lu Mehmet Ali(KAHYA), H.61 Mustafa oğlu 1299 doğ.lu Hüseyin(ÖLMEZ), H.63 Mehmet oğlu 1315 doğ.lu Tahir(UŞKUN), H.69 Hacı Mehmet oğlu Veli oğlu 1298 doğ.lu Hüseyin(AĞIR), H.80 Salih Efendi Agafaki oğlu 1286 doğ.lu Mehmet Efendi Agafaki(YALÇIN). (Kaynak:1321Osmanlı Kütük Defteri ve 1934 Yılı Tarama Cetvelleri)

SİZLERİ UNUTMADIK.RUHLARINIZ ŞAD OLSUN.

Askerde Kalanların Yakınlarının Anlattığı Birkaç Anektod: H 11 Abdullah. Dedem olur. Seferberlikte kalmış. Askere gitmiş. Yemen’de kalmış. (Hasan Faydaoğlu-Yaş:65) , H-12 Halil ve Hamit . Askerde kalmışlar. İsimleri geride kalanların çocuklarına verilmiş. Mustafa, dedemin babası. Yani büyük dedem. Annem söylerdi. Amcalarım harpte kalmış. Mustafa adını bana vermişler. (Mustafa Aydemir-Yaş:65), H 18 Mustafa amcam olur. İlk amcam. Askerde kalmış. Benim adımı vermişler. Babam da askerde kalmış.( Mustafa Çetin-Yaş:79), H 53 Mustafa ve Hamit askerde kalmışlar. (Mehmet Kasapoğlu-Yaş:64), H 55 Murat. Amcammış. Çanakkale’de seferberlikte kalmış. Diğer amcam Mustafa da seferberlikte kalmış. (Mustafa Avcı-Yaş:77), H 44 Osman Sabancı oğlu Osman. Askerde kalmış. En son Yunanistan tarafından mektup gelmiş. Bir daha haber alınamamış. Osman ismi amcaoğluma verildi. (Sami Kösten-Yaş:72), H 10 Mahmut oğlu Ali. Ali Çavuş. Yemen’de askerde kalmış. Kendi köylüleri ile birlikte askerde imiş. Köylüleri askerden kaçmasına rağmen o kaçmamış. Babamgiller 5 kardeş yetim kalmış. Kendisi dedem olur. Rahmetli nenem anlatırdı. Askerde kalmış. Seferberlik ilanı ile tarladan götürmüşler. Jandarmalar götürmüş. Gidiş o gidiş. (Ali Üstün Toprak-Yaş:68)

Seferberlikte Silah Altında Olup Askerden Sağ Dönenler: Süleyman oğlu Mehmet BAĞERİ Vefat:1956, Hafız Ali oğlu Nuri GİRGİN Vefat:1972, Sabancı Mustafa oğlu İsmail ASLAN Vefat:1962, Çalık Kürt Mehmet oğlu Ali ÖZKAN Vefat:1980, Karasu Mustafa oğlu Hüseyin KARASU Vefat:1983, Mustafaoğullarından İsmail oğlu Tevfik TUNÇEL Vefat:1977, Eskici İbrahim oğlu Mehmet ÖZCAN Vefat:1965, Mehmet oğlu Mustafa KAPLAN Vefat: 1970, Drama Muhacirlerinden Adem oğlu Necip(Cumalıya nakil gitmiş), İstiklal Savaşı Gazisi: Hasan oğlu 1319 doğlu Hüseyin SAKARYA, 1.Kolordu. Vefat: 1979

SİZLERİ RAHMET VE SAYGI İLE ANIYORUZ.

Yunan Zamanı:Eza-ceza bol var. Köyde Ali beylerin evine Yunan karakolu kurulmuş. Köyde tek su çeşmesi var. Sabahları önce Yunan askerleri yüzünü saatlerce yıkıyor. Kadınları bekletiyor. Önce Yunan suyu kullanıyor. Sonra Türkler. Köye gece Çete, gündüz Yunan baskısı had safhada. Yunan tavuk gıdakladı mı gelir yumurtayı alırmış. İneği sağanın yanında bekler. Sütü kovayla alırmış. Kadınlar çeşmeye giderken yüzünü tencere karası sürerlermiş. Eski yırtık-pırtık elbise giyerlermiş. Yunan gelir yüzüne bakar, tacizde bulunurmuş. Bunları annem anlatırdı. (Sami Kösten).”Yunan geliyor diye duyan yağ ıbrığını alan, azıklarını alan,yatağını alan Çeşmebaşına çıktı. Cavur geliyor dediler. Biz bağda 2 gece yattık. Sonra bağ evlerine gittik. Çete Hamit Akkaya’da Zeybek Mezarında vuruldu. Türküsü vardır. Kabrimi derin kazın bol olsun./Etrafı lale, sümbül bol olsun./ Kabrimi yol içine koysunlar./Gelen geçen Hamit Zeybek ölmüş desinler. Bu türküyü rahmetli annem söylerdi. Ben çocuktum unutmadım. Çete Osman Hamit Efenin adamı idi. Kavakalanın’dan bir pomak Çete Osmanı balta ile vuruyor. Cesedini Ali bey getirtip köydeki zeytinyağı fabrikasının olduğu yere harımın kenarına başını bir sırığa dikmişler. Ali beylerle Şakir’in oğlu İbrahim vurduruyor. Daha sonra İbrahim Yunan gittikten sonra Yunanla birlik diye asıldı. (Saniye Uçar-Yaş:87)

Çete Osman’ın Hikayesi: Çete Osman amcam olur. Ali beylerin damadı Mehmet’i Bekir diye köydeki meyhanede vurmuş. Yunan zamanı. Bu yüzden Ali beylerle arası açık. Köydeki dostu Çerkez kızı. Mavzeri alıp dağa çıkıyor. Dağda Hamit Efenin grubuna katılmış. Bazen bunlar dağda birleşiyorlar. Burada köyde Yunan karakolu varmış. Köyden Safiye diye bir kızı Yunan askeri ile düşüp kalktığı için caminin altında kurşun çekiyor ve öldürüyor. Köy meydanında bağırıyor: Kim bunu yıkarsa gömerse onu da öldürürüm diyor. Safiye’nin cesedi öylece birkaç gün orada kalıyor, sonra toprağa veriliyor. Bu Safiye Ali beyin yakın akrabası. Ali bey Osman’a temelli düşman olmuş. Ali bey kendi evini Yunan karakol olarak vermiş. Kendisi bir müddet Torbalı’ya gidiyor. Ali bey Osman’ı vudurtmak için fırsat kolluyor. Osman’ın Kavakalanı’nda bir arkadaşı var. Korucu Pomak İbrahim. Ali bey Pomak İbrahim’i satın alıyor. Osman bir gün hiçbir şeyden habersiz Pomak İbrahim’in evine gittiğinde yemek yerken Korucu İbrahim Osman’a arkadan balta ile kafasını kopartmış. Çingen çamı mevkiine cesedini getirmiş. Yunana haber verilmiş. Kokularından amcamın cansız vücuduna 300 metreden ateş açılmış. Emin olunca kafasını kesmişler. Kafasını bir kazığı dikerek yağhanenin harımına dikiliyor. Torbalı’dan Yunan komutanı geliyor. Bu ne diyor? Hani canlı getirecektiniz? diyor. Babamlar cesedi teslim alıyorlar. Orta mezarlığı gömüyorlar. Mecit dayım Ali beyden intikamını alıyor. Hamit efenin arkadaşı aynı zamanda aynı gruptan olan Çapaklı Ethem “Ali beylerin erkek nesli kalmayacak” diyor. Diğer arkadaşları tarafından engelleniyor. Çete Osman’ın şarkısını Yusuf Akdere besteledi. Köyde Hamit efenin yatağı Kara Molla ile amcam Çete Osman. Karaot’tan Küçük Osmanlar (Abdurrahman Sabri), Helvacı’dan Pala Hasan, Çengele (Ormanköy)den Gacarlar-Hamza Ali ağa, Gök Oğlan, Dağtekke’den Kırlı İbrahim, Mamıraç’tan Kölemenler, Fetrek’ten Kabakdelen, Saipler’eden İzzet ağa, Bozköyden Celil ağa,Çakırbeyli’den Babuçoğlu Osman,Dernekli’den Karadiş, (Osman Kabakdeleni öldürüyor) Dirmil’den Karaoğlanlar, Karakuyu’dan Buruncuklar (Hamit ağa) Bülbülderesi’nde Uşaklıoğlu İsmail’in yanına çok sıkıştı mı sığınıyor. (Anlatan Sami Kösten-72)

Bu çalışmanın ileride yapılacak olan akademik çalışmalara ışık tutması dileği ile..

Avatar

Leave a reply