Türkçe Tarih Dergisi

Mademki Türk’üz; o halde Türk gibi yürür, Türk gibi düşünür, Türk gibi duyarız ve Türk gibi yazarız. Tarih’e Türk’çe bir bakış için.