Mitoloji Karakterleri

Akana, Alp Er Tunga, Al Karısı, Asena, Ay-Han, Ayısıt – Güzellik Tanrıçası, Bay Ülgen, Bügü Tekin, Dağ-Han, Deniz-Han, Erlik Han, Gök-Han, Gök Sakallı Hızır, Gök Kurt, Gün-Han, Karlık, Kızagan Tengri, Kübey Hatun, Mergen Tengri, Od Ana – Ateş Tanrıçası, Oğuz Kağan, Ötügen Ana – Yer Tanrıçası, Semrük-Bürküt, Su Perisi, Suyla, Tepegöz, Umay Ana, Utkucu, Ürüng Ayıg Toyon, Yayık Han, Yıldız-Han