İskitler

İskitler (Skythler, Sakalar), MÖ 8. yüzyıl MÖ 3. yüzyıl arasında Doğu Avrupa, Deşti Kıpçak ve Kuzey Karadeniz’de yaşamış Türk halkı.