Amazonlar

Amazonlar (Yunancası Ἀμαζόνες), klasik ve Yunan mitolojisinde kadın savaşçılardan oluşan Karadeniz’deki tarihi bir ulus.