Uz Hanlığı 1000 – 1068

Uz Hanlığı, 11. yüzyılda kurulan bir Türk hanlığıdır. Karadenizin kuzeyinde ve Doğu Avrupa’da hüküm sürdüler. Genelde Özi Irmağı çevresinde yaşayan Uzların Selanik’e kadar ilerledikleri bilinir. Peçenekler ile çağdaştırlar.