Türkmenistan Hanlığı 1860 – 1885

1860’da Kuşid Han önderliğinde Farsları yenilgiye uğratıp bağımsızlıklarını kazanmışlar ancak 1874’te Çarlık Rusya’nın egemenliğine girmişlerdi. Bağımsızlık peşindeki bölge Türkleri büyük bir ayaklanma ve ardından büyük bir kurtuluş mücadelesi verdikleri Göktepe Savaşının kaybedilmesiyle birlikte Rusya’nın Hazar Ötesi Valiliği tebası hâline getirilmişti. Bu savaşta 34.000 kayıp veren Türkmen halkı bir daha bu yoğunlukta ayaklanamamıştır.