Özbek Hanlığı 1428 – 1599(Şeybani:1506 – 1599)

Şeybani Hanlığı (1428-1468, 1500-1599), Cengiz Han’ın oğullarından Cuci’nin 5. oğlu ve Batu’nun kardeşi olan Şeyban’ın (Şiban) sülalesinden olup Özbekleri yöneten Ebu’l Hayr tarafından kurulmuş hanlıktır.