Kırgız Hanlığı 1800 – 1876

Kırgız Devletinin yıkılması, Moğol hakimiyetinin ve Timur devletinin ortadan kalkmasından sonra 1800 yılında bugünkü Kırgızistan’da kurulmuş hanlıktır. Daha sonra 1876 yılında Rus egemenliğine girmiştir.