Kasım Hanlığı 1445 – 1681

Kasım Hanlığı (Tatarca: Qasím xanlığı/Касыйм ханлыгы, Qasím patşalığı/Касыйм патшалыгы, Rusça: Касимовское ханство / Kasimov Hanlığı, Касимовское царство / Kasimov Çarlığı; 1452-1681), Oka Nehri’nın kuzey kıyısında Ryazan kenti yakınında bugünkü Kasimov’ta Moskova Knezliği’nin himayesi altında Kasım Han tarafından kurulmuş hanlık. Hanlığın adı ilk Hanı olan Kasım Han’dan almıştır.