Türk Hanlıkları

Sibir,Bulgar,Peçenek,Uz,Kazan,Kırım,Nogay,Hive,Buhara,Kaşgar,Gence,Bakü,Küçüm Sibir,Tuna,Kuman-Kıpçak