Otuz Oğuz Devleti 5. asır sonu – 6. asır sonu

Otuz Oğuz Devleti, Büyük Hun İmparatorluğu `nun parçalanmasından sonra Göktürk Birliği`nin sağlanmasına dek Oğuz kabileleri tarafından kurulmuş bir devletidir.