Kuzey Liang Hun Devleti 401– 439

M.S. 401 ile 439 yılları arasında Kansu ve çevresinde kurulmuştur.Liang adı Çin’cedir.Kuzey Liang Devleti Hunlara aittir.