Kutbiler Devleti 1191-1211

1191-1211 arasında, Hindistan’da hüküm sürmüş bir Türk devletidir. Kurucusu bir Memluk olan Aybeg’dir.