Karluk Devleti 766 – 1215(Üç Oğuz-Üç Boy)

Karluklar, (Çince: 葛逻禄 veya 葛邏祿; Géluólù, alışılmış sesçil Gelolu, Gelu, Khololo, Khorlo, Harluut) 766 – 1215 yılları arasında, Orta Asya’da varlığını sürdüren Türk boylarıdır. “Karluk” adı Arap kaynaklarında “حارلوق Harluk”, Farsça eserlerde “حاللوه Halluh”, Çin yıllıklarında ise “Géluólù” biçimlerinde kullanılmıştır. Kadim Türk çağlarında Karluklara “Üç Oğuz” yani “Üçboy” da denilmiştir.