Irak Selçuklu Devleti 1157 – 1194

Irak Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti’nin sekizinci sultanı Sencer’in Oğuzlar tarafından yenilerek esaretinde hastalanarak öldükten sonra İki Irak (Irak-i Acem ve Irak-Arap)’ı yöneten Selçuklular.