Eyyubiler Devleti 1171 – 1348

Eyyûbîler Devleti veya Eyyûbîler (Arapça: أيوبيون ‘ayyūbīyūn; 1171-1250, Hama’nın yerel yönetimi olarak 1348’e kadar), Zengi Devleti’nin komutanı olan Selahaddin Eyyûbî’nin kurduğu Sünnî İslâm Hanedanı’nın egemen olduğu Mısır’daki devletin adıdır. En güçlü olduğu dönemde Mısır, Suriye, Irak, Hicaz ve Yemen’i egemenliği altında tutmuştur.