Balabanlılar Devleti 1266-1290

1266-1290 yılları arasında Hindistan’da hüküm sürmüş bir Türk devleti.