Çu (Chou, Zhou, Cov) Devleti M.Ö. 1050 – 249

Çu Devleti; Çu halkı MÖ 1050 ile 249 tarihleri arasında varlığını sürdürmüş Ön Türkler (Prototürkler) toplulukların biri. Çin kaynaklarında Çular, Tik’ler’in bir bölümü olarak gösterilirler. Çular Çin’e Türkistan’dan gelmişler, M.Ö. 1116 – 247 yılları arasında Çin’i yönetmişlerdir. Bunlar Çin’e yeni bir yönetim sistemi ve yeni inançlar getirmişlerdir. (Tik, Türk sözcüğünün adının Çin dilindeki eski yazılış biçimi) M.Ö. 1200 yıllarından M.Ö 247 yıllarına değin egemenlik süren Çu Devleti tarihte adı bilinen ilk Türk Devletidir. Çu Devleti’nin adı Türkoloji kitaplarında Chou, Tcheou, Cov olarak da geçer. M.Ö. 1050-247 yılları arasında Çin Devleti’ni, soyca Türk olan Chou (Cov) hanedanı temsil ediyordu. Chou Devleti, merkeze şeklen bağlı derebeyliklerden meydana geliyordu.