Behmenîler Devleti 1358-1527

Hindistan’ın Dekken bölgesinde kurulan Müslüman-Türk Hanedanlığı.