Basaraba Türk Devleti 1330 – 1360

Basarab Hanedanı. Eflak Prensliği’nin Kıpçak kökenli ilk hanedanlığı. 1330’lu yıllarda ortaya çıkan ilk Romen devleti olan Eflak’ın kurulmasında ve yönetiminde Kıpçaklar etkili rol oynamışlardır.