Asya Avar Devleti 216– 552

Avarlari Orta Asya`da, çeşitli Türk boylarını da egemenliği altına aldılar.200`lerde Asya`da kurulan Avar Devleti, 400 yıllarında sınırları İrtiş Irmağı`ndan Kore Yarımadası`na kadar uzanan güçlü bir imparatorluğa dönüştü. Çinliler ile sürekli bir çatışma içinde bulunan Avarlar 458`de giriştikleri savaşı yitirince kuzeye çekilmek zorunda kaldılar. 551`de Bumin Kağan önderliğinde ayaklanan Göktürkler, bağlı oldukları Avarları yenerek bu devletin Asya`daki varlığına son verdiler.