Fars Atabeyliği (Salgurlular) 1147 – 1284

Salgurlular Başkenti Şiraz olmak üzere kurulmuş halkın çoğunluğunun Fars fakat yöneticilerinin Türk atabeylerinden teşkil olan bir atabeyliktir. Kurucu atabeyi Atabey Salgur’dur.Güney İran’daki Fars bölgesinde kurulduğundan Fars Atabeyliği olarak da bilinir. Zaman zaman hakimiyetleri Kirman (1204-1213), Umman, Hürmüz ve Bahreyn’e (8 Ağustos 1236’dan sonra) da genişledi. Salgurlular 1157’ye dek Büyük Selçuklu Devleti’ne, 1194’e dek Irak Selçuklu Devleti’ne tâbi oldular, 1194-1218 arasında bağımsız yaşadıktan sonra, 1218-1231 arasında Harzemşahlar’a bağlandılar. 1231’de İlhanlılar’ın egemenliğini kabul ettiler. 1286 yılında İlhanlılar Salgurluları tamamen hakimiyeti altına aldılar.