Azerbaycan Atabeyliği (İl-Denizliler) 1146 – 1225

İldenizliler, Kuzey ve Güney Azerbaycan’da kurulmuş atabeylik. Kurucusu, atabey Şemseddin İldeniz idi. Kıpçak Türkü olan Şemseddin İldeniz’in kurduğu atabeylik Nahçıvan merkezli olmak üzere Azerbaycan’ı yönetmiş.Pehlivan döneminde başkent Nahcivan’dan İran’ın batısındakı Hemedan’a geçirilmiştir. Kızıl Arslan döneminde ise Tebriz ele geçirilmiş (1174) ve burası başkent yapılmıştır.