Dımaşk Atabeyliği 1104-1154

1104-1154 yılları arasında güney Suriye’de varlığını sürdüren bir Türk devletidir.