Türk Atabeylikleri

Azerbaycan Atabeyliği (İl-Denizliler) 1146 – 1225, Şam (Suriye) Atabeyliği Tuğteginli’ler (Börililer) 1117 – 1154, Musul– Haleb Atabeyliği (Zengili’ler) 1127 – 1259, Fars Atabeyliği (Salgurlular) 1147 – 1284