İdil Ural Devleti 1918 – 1919

İdil Ural Devleti, 1918 yılında Tatar, Başkırt ve Çuvaş Türk halkları bir araya gelerek kurdukları devlettir. 1919’da Ruslar tarafından yıkılmıştır.