Avrupa Avar İmparatorluğu 565 – 803

Avar Kağanlığı,, Avar İmparatorluğu veya Avar Devleti bugünkü Macaristan, Slovakya, Hırvatistan, Slovenya, Romanya ve Sırbistan topraklarında 562-823 yılları arasında hüküm sürmüş Türk devleti. Devlet Avar Kağanı I. Bayan tarafından kurulmuştur.