İnaloğulları Beyliği 1098 – 1183

İnaloğulları Beyliği, Anadolu’nun fethi’nden sonra Diyarbakır ve çevresinde kurulan 1. Dönem Anadolu Beylikleri’ndendir. Kuzeyde bulunan Artuklular’a komşudur.